Výlet do Zadaru

Předem se moc omlouváme, ale do palubního počítače se nám pravděpodobně dostal virus některé z vyspělejších civilizací. Děláme co je v našich silách abychom vše co nejdříve napravili. Sami se níže můžete podívat, v jakém stavu jsme našli náš palubní deník.

Tým palubních programátorů

…Začátek přímé citace…

KRUAK Hned KRU ráno KRIK jsme KRKAUT popadli RAKRIA svoje KRKI batůžky KRU a KRO vyrazili KAI na KUK snídani TRKU. KRTI Po KRA jídle KRTR jsme AUK totiž AKUR spěchali TRU  k RA lodi KRT, KRIUT která KRTO nás KOR odvezla KRI do KO Zadaru. KTU Vyšlo KARU nám KRTR skvělé KYR počasí KU, KOT nebylo KUO vedro KROU jako KRP předešlé KRUI dny KAK a RAR lehce TOKR foukalo KRUI. KOU V  KA Zadaru UKU jsme KRO se KRT rozdělili KUO do KAUR předem KOKU určených KRT skupinek KO a KRTU vyrazili KOR jsme KRU. KOROK Ve KUK velikém KRKO množství ROUK různých KRKTR obchůdků KOURT a KATR tržnic TRUK jsme TRO nakoupili TOUR různé RKOU věci KRT; TR dárky TOU , TAK jídlo TRKI a TRO sobě TRA něco TRY pro RYK radost ROU. KR Někteří KORI z KU nás KART se TRKI byli TERIA podívat REKU na KRU věž KRI v RI centru TI města KOU. KUR Z RU té KRU je RIO nádherný KRUI výhled KOU na KROU celý ORU Zadar RER a RIK moře KIK. KORI Jiní KRUI se ROU pokochali KRI vyhlášenými KOUI zadarskými KEK varhany. KORI Celá ROI návštěva ROUT centra KRUI trvala KRT něco TRK málo KRTI přes KUI tři OKU hodiny KAI.

RIK Plní KORU nadšení RU a OKI pořádně KOT unavení TRUI jsme RKUI se ROKI vrátili KRU k KURI Plave KIR Laguně KIU. KEK Ta TEKU nás KOUI odvezla KIKO zpátky KOT do RKUI Luky URIK necelou ORIU hodinu URIT před TUK večeří KUITO. TOK Lehce KOTOR jsme RTO si RUTI tedy TUTY vydechli TYK a KAROU vyrazili TUI na KRT jídlo TREK. KRTE Po KTUR večeři URTO byl ROT oddílový TRIU program RUK, KRTU někteří TREI se TUR i TIT přes KIKO chladnější KOR vzduch ROUI odvážili OURI do OR moře ROKT, TRO jiní TORU strávili RTU večer TRO odpočinkem REIT po TRI náročném IRTE dnu TRE. RETI Večerka REU jsme ROUT nakonec TOTE přesunuli TEIR už RIU na URO devět ER hodin REIOUN, REU protože ARI únava KOUKI nás KOTR zasáhla TROK všechny TURI. KRTOU Tak TRKUOI dobrou TRKU noc TREI.

Konec přímé citace…