První a poslední den

V krásném ranním slunci připlula Plava laguna s pátým turnusem k hotelu Luka, a tak si čtvrtý turnus uvědomil, že jejich pobyt opravdu končí. V 11 hod. byl pro pátý turnus připraven oběd. Po jídle si šly děti odpočinout po dlouhé cestě. A po obědě čtvrtého turnusu už zbyl čas jen na rozloučení, nalodění a odplutí, … Po tom, co pátý turnus zamával čtvrtému se šli všichni koupat, protože sluníčko na nás svítilo a hřálo. Po večeři se všechny děti i vedoucí sešli, aby si řekli základní pravidla společného soužití na ozdravném pobytu a potom už si jen popřáli dobrou noc.