Hlavní strana

 

Hezký den všem,
přinášíme Vám zcela neopakovatelnou příležitost strávit  dva úžasné týdny plné slunce, moře a zábavy na letním přímořském ozdravném pobytu ve zdraví prospěšném prostředí hotelového komplexu Chavdar v Bulharsku 2024! Přidejte se k nám a utužte své zdraví za naprosto mimořádnou cenu!

 

Již několik let pro Vás připravujeme léčebně ozdravné pobyty pro děti u moře v Bulharsku, Chorvatsku, Řecku a v Černé Hoře. Přejeme Vám nádherně strávené chvíle u moře. Z celého srdce si přejeme, abyste v  našich destinacích našli to, co od nich očekáváte. Lepší zdraví, zábavu a nová přátelství. Těšíme se na Vás a pevně věříme, že na všech fotografiích a videích najdeme jen usměvavé a spokojené tváře.
Lenka Hajtmanová
CEO KOVOTOUR PLUS s.r.o.

Ozdravný pobyt u moře (Obzor, Bulharsko)

Slaná voda i mořský vzduch mají prokazatelně léčebné účinky a dokážou si poradit s mnoha zdravotními problémy. Proto zdravotnické zařízení Kovotour Plus s.r.o. v roce 2024 nabízí  ozdravné pobyty dětí nejen s alergickým, respiračním či kožním onemocněním, ale i s problémy s pohybovým aparátem (např. skoliózou, poruchou dynamiky a statiky apod.).

Nabídka Mořské hvězdy 2024 OBSAZENO4 A 2 - Bulharsko

 

 

Informace pro klienty OZP

Příspěvek až 10 000 Kč je určen pro děti do 18 let s chronickými respiračními a dermatologickými chorobami (LOP) nebo pro děti s obezitou.

Příspěvek je možné využít na klimatický přímořský léčebně ozdravný pobyt, (který není hrazen z veřejného zdravotního pojištění) s minimální délkou pobytu 15 dní (14 nocí).

Pobyt musí být definován jako léčebně ozdravný pobyt a musí být zajištěn prostřednictvím cestovní kanceláře nebo lázeňským zařízením (z příspěvku nelze financovat individuální zájezd rodiče s dítětem např. k moři, byť je organizován cestovní kanceláří).

 

Postup podání žádosti:

  • Min 30 dnů (raději ale dříve) před zahájením pobytu je třeba doručit do OZP (osobně nebo poštou) Návrh na příspěvek na léčebně ozdravný pobyt (ke stažení níže). Součástí žádosti je návrh na zařazení na léčebně ozdravný pobyt, který musí být potvrzený praktickým lékařem pro děti a dorost. Dále je potřeba přiložit fotokopii lékařského nálezu z odborného pracoviště (např. alergologie).
  • OZP se k žádosti vyjádří do 30 dnů.
  • Samotnou Žádost o příspěvek (ke stažení níže) je pak třeba podat do tří měsíců od ukončení pobytu (maximálně do konce kalendářního roku, ve kterém se pobyt konal). Součástí žádosti je potvrzení organizátora pobytu o účasti dítěte na pobytu a o zaplacení uvedené částky. K žádosti je třeba přiložit fakturu, ze které bude zřejmá cena za pobyt pojištěnce po odečtení slev, vč jména, příjmení a data narození dítěte.

Příspěvek lze čerpat v daném roce pouze na jeden typ pobytu (klimatický nebo lázeňský léčebně ozdravný). Příspěvek není určen pro doprovod dítěte.

Všechny zbývající informace naleznete zde :

https://www.ozp.cz/benefity/ozdravne-pobyty-pro-deti

 

zeptej se nas

 Informace a odkaz poskytnut z webových stránek zdravotní pojištovny OZP.Děkujeme.