Kategorie 4. turnus 2021

Čtrnáctý den pobytu

Dnes nás čekal poslední den pobytu. Po snídani jsme šli všichni společně na molo a užívali si krásného počasí a teplého moře. Po obědě nás v poledním klidu čekalo balení kufru a kdo měl sbaleno, mohl odpočívat. Odpoledne jsme šli opět do zátočky a na velké molo a naposledy se vykoupali v moři a užili si sluníčka. Po večeři jsme dobalili poslední věci do kufrů a čekal nás večer plný hudby a tance – diskotéka. Do poslední chvíle si všichni užívali se svými kamarády a pak jsem šli spokojeně spát, abychom měli na zítřejší odjezdový den sílu.

Více...

Třináctý den pobytu

Dnes po snídani jsme zahájili lékařské prohlídky, které probíhaly dopoledne i odpoledne. Oddíly, které prošly prohlídkou, si šly užívat na velké molo posledních dní sluníčka a krásně teplého moře. Po večeři jsme se sešli na baskeťáku a přišlo na řadu slavnostní vyhlášení celoturnusové hry. Všichni byli natěšení, kdo vyhraje. Vítězem celoturnusové hry se nakonec stal tým želviček, které získaly nejvíce bodů. Po vyhlášení přišly na řadu dopísky, které si děti stihly napsat už během poledního klidu a poté si je vkládaly do obálek. Po setmění jsme měli přichystané promítání fotek a mohli jsme si připomenout všechny krásné momenty našeho turnusu. Večer na nás už čekaly naše postýlky a šli jsme spát, abychom měli sílu na další den...

Více...

Dvanáctý den pobytu

Dnes ráno po snídani nás čekalo poslední etapové dopoledne. Naposledy jsme se sešli v týmech, abychom si zahráli hry a nasbírali poslední body do celoturnusové hry. Všichni se moc snažili a bojovali s velkým zápalem. Po etapě nám zbývalo ještě dost času, abychom se mohli okoupat v krásně teplém moři. Po obědě a poledním klidu jsme se sešli v zátočce a rozvlnili boky na  aquazumbě. Zbytek odpoledne jsme strávili na velkém mole, kde si všichni užívali poslední dny sluníčka a moře. Po večeři pokračoval náš den v duchu tance a hudby a odstartovali jsem diskotéku, na kterou se všichni těšili. Večer už nám moc sil nezbývalo, a proto jsme se všichni těšili do svých postýlek.

Více...

Jedenáctý den pobytu

Dnes jsme měli výletní den, po snídani jsme šli do Luky na autobus, který nás odvezl na druhý konec ostrova k majáku Veli rat. Zde měli děti možnost se projít a prohlédnout si jinou část ostrova Dugi otok. S sebou na cestu jsem měli obědový balíček, na kterém si děti pochutnaly u majáku, abychom mohli pokračovat v našem výletu dál. Poté jsme se přesunuli na jednu z nejkrásnějších písčitých pláži v Chorvatsku – Sakarun a zde jsme strávili zbytek odpoledne. Děti byly z pláže nadšené a užívaly si krásně teplého moře a sluníčka. Z výletu jsme se vrátili před večeří, na kterou jsme se po náročném dni těšili. Večer probíhal oddílový program, někteří odpočívali na velkém mole, jiní se šli projít do Luky...

Více...

Desátý den pobytu

Dnes ráno po snídani nás čekaly etapové hry, soutěžili jsme v přehazované, piškvorkách, lovení míčků a matematické přestřelce. Všechny týmy bojovaly ze všech sil, aby podpořily svůj tým v celoturnusové hře. Zbytek dopoledne jsme strávili na mole a v zátočce, kde jsme si užívali krásně vyhřáté moře. Po dobrém obědě a odpoledním klidu jsme si šli opět užívat sluníčka moře na velké molo. Po večeři jsme se rozdělili do skupin a zopakovali si kroužky vedoucích, které měly v předchozích dnech velký úspěch. Opět jsme navlékli korálky, hráli basket, nohejbal, pin pong a cvičili jógu. Všichni si kroužky moc užili a těšili se do svých postýlek, aby se vyspali na zítřejší výlet.

Více...

Devátý den pobytu

Dnešní den jsme zahájili východem slunce, kdy jsme se společně s nejstaršími oddíly vypravili ještě brzy před snídaní a pozorování ranního sluníčka. Po snídani nás čekaly etapově hry, ve kterých všechny týmy soutěžily ze všech sil, aby nasbíraly body do celoturnusové hry. Dopoledne jsem zakončili koupáním na velkém mole. Po obědě začaly přípravy na večerní karneval, všichni se v poledním klidu na svých pokojích pečlivě připravovali, aby měli večer tu nejlepší masku. Odpoledne jsme si šli zase užít moře a sluníčka na velké molo. Po večeři už přišel na řadu karneval. Všichni měli překrásné masky a bylo velmi těžké vybrat tu nejlepší. Děti měly možnost se fotiti ve fotokoutku, který pomohly připravit holky z nejstarších oddílů...

Více...

Osmý den pobytu

Dnes ráno po snídani se vydaly oddíly 4, 5 a 6 na dopolední procházku do nedalekého Žmanu. Počasí jim přálo, takže se mohly děti koupat a ochladit se v cukrárně zmrzlinou. Nejstarší oddíly kluků a holek strávily dopoledne v olivovém háji, kde se potápěli a objevovali krásy moře. Mladší oddíly si užívaly sluníčka na velkém mole. Po oběde a odpoledním klidu se šly nejstarší oddíly koupat do Luky a ostatní zůstali na velkém mole a v zátočce, kde skákali a dováděli v moři. Po večeři nás čekal souboj týmů červených proti modrým. Nejstarší oddíly se rozdělily do dvou týmů a společně se svými vedoucími odehráli několik zábavných her. Po velmi vyrovnaném souboji nakonec vyhráli modří. Na závěr dne jsme se šli ještě osvěžit do moře a užili si večerní koupaní...

Více...

Sedmý den pobytu

Dnes jsme si dali odpočinkový den, bez týmových her a náročného programu. Po snídani vyrazily nejstarší oddíly na procházku do Žmanu, kde si užili krásné dopoledne. Mladší oddíly zůstaly v Luce na velkém mole, kde mohly děti skákat a dovádět. Po obědě a poledním klidu, jsem opět vyrazili na molo. Starší oddíly si šli zahrát volejbal do zátočky, mladší oddíly odpočívaly, dováděly v moři a užívali krásného počasí. Po večeři jsme měli oddílový program, starší oddíly si šly povídat na molo a užít si večerní koupání, mladší kluci hráli basket, někteří vyrazili na procházku do Luky a nejmladší oddíly hrály hru. Po večerce všichni spokojeně usnuli a těšíme se na další den.

Více...

Šestý den pobytu

Dnes ráno nás po snídani opět čekalo etapové dopoledne. Děti soutěžily v týmech na stanovištích v různých hrách: kámen, nůžky papír, kostky a zdokonalovali se v přehazované. Po ukončení dnešní etapy jsme strávili zbytek dopoledne na mole, opalovali se a užívali moře. Po obědě a poledním klidu si šly velké oddíly užívat moře a sluníčka na velké molo a malé oddíly dováděly v zátočce. Po výborné večeři nás čekala diskotéka, na které to opět všichni rozjeli a společně jsme si užili krásný večer plný tance a hudby. Po náročném dni se všichni těšili do svých postýlek, aby se mohli vyspat na zítřejší nový den.

Více...

Pátý den pobytu

Dnes ráno nás po snídani čekalo druhé etapové dopoledne, děti opět soutěžily v týmech na čtyřech stanovištích. I dnes děti do soutěžení zapojily všechny své síly, aby měly co nejlepší výsledky a získaly pro svůj tým další body do celoturnusové hry. Po etapové hře následovalo koupání a dovádění v moři. Během poledního klidu všichni načerpali síly na další zábavu a odpoledne jsme zamířili do zátočky, kde jsme si společně zatančili aquazumbu. Zbytek odpoledne jsme opět věnovali dovádění v moři. Po večeři jsme se sešli na baskeťáku a rozdělili se ke svým vedoucím na kroužky, děti si mohly vyzkoušet spoustu zajímavých věcí: malovaní na trička, jógu, nohejbal, basketbal, navlékání náramků z korálků, malování mandal, orientaci v přírodě pomocí map, tancování a společenské hry...

Více...