Vítání a loučení

Dnes jsme se vzbudili do deštivého rána, což nás nepotěšilo vzhledem k vítání druhého turnusu a loučení prvního. V 10 hod. připlula Plava laguna s druhým turnusem a tím si první turnus uvědomil, že jejich pobyt opravdu končí. V 11 hod. byl pro druhý turnus připraven oběd, před kterým se stihli všichni noví i ubytovat. Po jídle si šly děti odpočinout po dlouhé cestě. A po obědě druhého turnusu už zbyl čas jen na rozloučení, nalodění a odplutí, … Po tom, co druhý turnus zamával prvnímu se šli všichni koupat, protože sluníčko na nás přeci jen ani dnes nezapomnělo. Po večeři se všechny děti i vedoucí sešli, aby si řekli základní pravidla společného soužití na ozdravném pobytu.