Spolupráce

logo K+ nové small Publitas

Chcete s námi pracovat a doprovázet děti na ozdravném pobytu v roce 2023?

Koho hledáme:

  • Je Vám 21 let a víc? ,
  • Umožňuje Váš zdravotní stav pracovat s dětmi v plném rozsahu?
  • Jste psychicky odolní?
  • Máte kladný vztah k dětem?
  • Jste trpělivý, snášenlivý a adaptabilní v cizím prostředí a v novém pracovním kolektivu?
  • Pracovali jste někdy s dětmi nebo studujete pedagogickou fakultu na vysoké škole?

KONKRÉTNÍ PRACOVNÍ POZICE

VÝCHOVNÝ PRACOVNÍK

:zkušenosti z činnosti výchovného pracovníka na dětských akcích podobného typu (vedoucí, tělovýchovný instruktor atd.),

 • minimálně 2 roky praxe v práci s dětmi, popř. student/ka pedagogické fakulty na vysoké škole,
 • schopnost organizovat dětem celodenní program s ohledem na danou věkovou kategorii a v souladu s celkovou programovou a zdravotní koncepcí turnusu,
 • aktivní přístup ke sportování a pohybové výchově,

 

LÉKAŘ:

 • uchazeč musí být lékař/lékařka,
 • specializace v některém z oborů: pediatrie, chirurgie, ortopedie, dermatovenerologie, alergologie, všeobecné lékařství,
 • minimálně 5 let praxe na pracovištích uvedených lékařských odborností,

ZDRAVOTNÍ SESTRA:

 • vzdělání – plně kvalifikovaná zdravotní nebo dětská sestra,
 • minimálně 3 roky praxe na pracovištích lůžkové nebo ambulantní zdravotní péče,
 • zkušenost s ošetřováním věkové skupiny 6 – 18 let, schopnost asistence lékaři, obětavost a zručnost

 

 Dotazník pro zájemce 2023.doc

 

Oddělení ozdravných pobytů
e-mail: ozpd@kovotour.cz
tel: 591 160 306

 

Lenka Hajtmanová

jednatelka společnosti KOVOTOUR PLUS s.r.o./ Managing Director KOVOTOUR PLUS Ltd.
e-mail: hajtmanova@kovotour.cz
tel: 591 160 306

mob. +420 724 443407