Informace k pobytům

INFORMACE A POKYNY PRO OZDRAVNÉ POBYTY DĚTÍ V ROCE 2023

Vážení rodiče,

rádi bychom Vám poskytli několik informací a pokynů k ozdravným pobytům v Chorvatsku v roce 2023.

 

 

1. Místo pobytu

Chorvatsko, DUGI OTOK – LUKA – hotelový komplex Luka

Adresa: Hotel LUKA, Luka – Dugi Otok, 23 282 Zadar, CROATIA, FAX/TEL: 00385/23/372114

Pro ozdravné pobyty dětí byla vybrána oblast na ostrově DUGI OTOK, hotelový komplex LUKA, který je umístěn přímo u pobřeží moře v nedotčené přírodě. Tato lokalita nabízí ideální klimatické podmínky pro organizování ozdravných pobytů. Čistý vzduch prosycený ozónem, dokonale průzračné čiré moře s mírně se svažujícími oblázkovými plážemi vytváří velmi vhodné podmínky pro ozdravné pobyty dětí. Dugi Otok je největším ostrovem v zadarském regionu a na délku měří 52 km.

2. Ubytování

Pro děti je připraveno ubytování ve standardně vybavených 3lůžkových pokojích s lůžkovinami vhodnými pro alergiky, součástí pokoje je vlastní sociální zařízení (sprchový kout, WC). Většina pokojů je s balkonem a výhledem na moře. Výměna ručníků je zajištěna, výměna povlečení je prováděna jednou týdně. Je nutné vybavit dítě ručníkem na pláž, nelze používat hotelový!

3. Stravování

Stravování je zajištěno formou rozšířené plné penze, včetně svačinky v hotelové restauraci v pravidelných časových intervalech. Pitný režim je zajištěn po celou dobu pobytu. Prvním jídlem po příjezdu je oběd, posledním jídlem v den odjezdu je oběd. Děti při zpáteční cestě obdrží balíček na cestu včetně pití. Po cestě tam a zpět mají děti možnost zakoupení nápojů v autokaru za české koruny.

4. Program

Po celou dobu pobytu se o děti stará tým zkušených a kvalifikovaných oddílových vedoucích. Děti mají na programu ozdravné procházky, dýchací cvičení, výlety do okolní krajiny, koupání v moři a pestrý kulturní program. Dle zdravotního stavu mohou děti využívat sportovní terén, k dispozici jsou sportovní a animační potřeby. Děti mají v ceně jeden fakultativní výlet – výlet lodí do Zadaru.

5. Doprava – odjezdový den ÚTERÝ

Přeprava dětí do místa pobytu je zajištěna klimatizovanými autokary s WC splňující normy EU s vybavením ABS, klimatizací, ledničkou a videem. Věci potřebné pro dobu pobytu dítěte na ozdravném pobytu zabalte do jednoho pevného zavazadla do váhy max. 15 kg – kufr nebo cestovní taška. Další zavazadla a zavazadla těžší než 15 kg nebudou akceptována. Další cestovní potřeby jako pas, jídlo a pití na cestu, kapesné, peníze na cestu, cennosti a věci na spaní v autobusu a k převléknutí zabalte dítěti do příručního zavazadla (batůžek). Pokud se ozdravného pobytu účastní sourozenci, je nutné zabalit pro každé dítě vlastní zavazadlo i vlastní příruční zavazadlo!

K odjezdu autokaru nezapomeňte především vzít: formulář „Prohlášení o bezinfekčnosti“, „Dotazník o zdravotním stavu dítěte“ (jedná se o jeden formulář), platný cestovní pas dítěte a léky, které dítě trvale užívá.

Sraz účastníků: 

v Praze

v Českých Budějovicích

v Brně

Místo nástupu a výstupu:

Praha – autobusové nádraží Praha-Holešovice, stanice metra C-Nádraží Holešovice(E4)

České Budějovice – restaurace McDonald, ul. Strakonická (za čerpací stanicí ESSO)

Brno –ul. Opuštěná, benzínová stanice SHELL u Zvonařky

 

Povinností rodičů je nahlásit písemně na formuláři k tomu určeném na CK KOVOTOUR PLUS, s. r. o. místo nástupu dítěte a zajistit jeho převzetí při příjezdu. Místo nástupu je i místem výstupu.

Trasa: CZ – A – SLO – HR. Příjezd do České republiky ve čtvrtek do Brna mezi 4:00 – 5:00 hod., do Českých Budějovic přibližně mezi 4:00 – 5:00 hod., do Prahy mezi 7:00 – 9:00 hod. dopoledne.

 

7. Pojištění – Všeobecné smluvní podmínky pro cestovní pojištění

Každé dítě je pojištěno pro pobyt a cesty v zahraničí na níže uvedené pojistné limity:

• Pojištění léčebných výloh 5.000.000,-Kč

• Repatriace 200.000,-Kč

• Opatrovník 50.000,-Kč

• Pojištění pro případ smrti úrazem 100.000,-Kč

• Pojištění pro případ trvalé invalidity 200.000,-Kč

• Pojištění zavazadel 20.000,-Kč

• Pojištění odpovědnosti za škodu na životě a zdraví 1.500.000,-Kč

• Pojištění odpovědnosti za škodu na věci* 1.500.000,-Kč

 

Prosíme rodiče, aby upozornili děti na chování k majetku hotelu, případné úmyslně způsobené škody budou finančně vyžadovány po rodičích. Pojištění se nevztahuje na: stornopoplatky, peníze, šeky, platební karty, ceniny, průkazy a oprávnění všeho druhu, brýle, příp. další optické pomůcky, klíče, klenoty, věci z drahých kovů, drahé kovy, drahé kameny, perly, další předměty z drahých kovů a kamenů; fotografické a filmovací přístroje, počítače, mobilní telefony, přístroje audiovizuální techniky, elektronické a optické přístroje a jejich příslušenství; záznamy na nosičích zvuku a záznamu, příp. na jiných informačních a řídících systémech, věci zapůjčené, převzaté, věci cizí; potraviny a poživatiny.

8. Lékařský dozor

Je zajištěn 24 hodin po celou dobu pobytu českými lékaři a zdravotními sestrami. Dále je v pobytovém místě zajištěna ordinace vybavená léky a zdravotnickým materiálem. Rodiče musí děti na celou dobu ozdravného pobytu vybavit léky nebo mastmi, které dítě užívá celoročně, v dostatečném množství. Upozorňujeme rodiče, že tyto léky musí být předány v originálním balení zdravotnickému doprovodu u odjezdu na ozdravný pobyt s uvedením jména dítěte a dávkováním.

9. Doprovod

Na organizaci přepravy, celkový průběh pobytu, dodržování denního řádu, stanoveného programu a na bezpečnost dětí budou dbát oddíloví vedoucí vybraní z řad vysokoškolských studentů, vychovatelů a pedagogů. Organizační dozor je ubytován ve stejných ubytovacích prostorech jako děti a každý vedoucí bude mít na starosti skupinu max. 12 dětí. Kontrolu nad dodržováním uzavřených dohod, nad úrovní stravování, ubytování a plnění povinností vedoucích a zdravotnického doprovodu, včetně dodržování denního řádu a stanoveného programu, provádí stálý delegát cestovní kanceláře KOVOTOUR PLUS, s. r. o..

10. Kapesné

Není zahrnuto v ceně zájezdu, každý rodič dle vlastní úvahy vybaví dítě cizí měnou (nejlépe kuny nebo Eura). Doporučené kapesné: 550,- kun 70,- Euro (pokud mají rodiče možnost , je lepší vybavit dítě přímo kapesným v místní mně nebo Eury v drobnějších bankovkých) a také cca 150,- Kč na občerstvení na českém území. Rodiče mladších dětí mohou kapesné předat vedoucímu u autobusu v nezalepené obálce s označením jména dítěte a výší kapesného (vedoucí přepočítá).

11. Telefonní hovory

Pro rozlehlost komplexu a rozmanitost programu nejsme schopni zajistit přítomnost Vašeho dítěte v době Vašeho případného telefonátu. Máte však možnost se informovat na své dítě na call centru oddělení zdravotního turizmu CK KOVOTOUR PLUS, s. r. o., tel. č.: 602 727 301. Průběžné informace včetně fotografií budou pravidelně uváděny na tomto webu.

12. Zavazadla, dokumenty, doklady

Jako zavazadlo lze použít pro každé dítě jeden kufr se jmenovkou a adresou, jednu příruční tašku se stravou a pitím na cestu (na 1 den), včetně kelímku z umělé hmoty. Další zavazadlo nebude akceptováno.

Jako povinné vybavení musí dítě mít:

• vlastní cestovní pas s platností min. 3 měsíce po návratu z ozdravného pobytu

• doklad o bezinfekčnosti s uvedením očkování, a zda dítě užívá léky – předat zdravotnickému personálu při odjezdu

(datum na potvrzení o bezinfekčnosti musí být totožné s datem odjezdu – vypisuje rodič)

• osobní léky na celou dobu pobytu, které dítě pravidelně užívá, vč. jejich soupisu

• kapesné

• upozornění pro vedoucí na výjimky u dítěte je na stejném formuláři s bezinfekčností

• kopii evropského průkazu pojištěnce

 

Na základě zkušeností s pobyty dětí doporučujeme vzít s sebou zejména:

• plastikovou láhev na dodržování pitného režimu (min. 0,5 litru)

• potřeby osobní hygieny

• oblíbenou hračku, hru, knížku, mladším dětem pastelky, tužky

• lehátko na pláž a na cvičení (karimatka), kruh na plavání pro neplavce, boty do vody, potřeby pro potápění

• plavky, teplákovou soupravu, osušku, tenisky, opalovací krémy, ručníky na pláž, čepici proti slunci, sluneční brýle, kapesní baterku, šampon na vlasy, repelent, Panthenol, tablety proti nevolnosti – Kinedryl.

• oblečení a obutí úměrné délce pobytu (doporučujeme rodičům, aby opatřili oblečení dětí jménem či iniciály), pláštěnku

• krepový papír na maškarní bál nebo již hotovou masku

• nedoporučujeme brát cenné věci (fotoaparáty, mobilní telefony, elektronické hry) – případné ztráty či poškození nelze nárokovat u pojišťovny ani u organizátora ozdravného pobytu!

Přeprava do Chorvatska a zpět bude uskutečněna přes noc, dbejte proto na teplejší oblečení na cestu. Do autobusu doporučujeme vzít deku, polštářek nebo speciální záhlavník, teplejší sportovní soupravu.

 

Přejeme Vašim dětem šťastnou cestu a příjemný pobyt u moře.