Dřívější příjezd 1. Turnusu

Dámy a pánové,

Vaše děti se Vás již nemohou dočkat, a proto budou na výstupních místech dříve, než bylo plánováno. Dle posledního hlášení bude autobus č. 1 jedoucí přes Brno v Brně již mezi 5-5:30 hod.. Autobus č.2 jedoucí přes České Budějovice bude v Budějovicích již v 5:00. Oba by měly být v Praze kolem osmé hodiny ranní.

Váš tým zdravotního turismu KOVOTOUR PLUS s.r.o.