Příjezd na destinaci!

Dámy a pánové!

Tak jsme se dočkali a všichni účastníci 1. turnusu šťastně dorazili na destinaci. Cesta proběhla bez komplikací a skvělý první turnus může začít v plné parádě!

Váš tým KOVOTOUR PLUS, oddělení zdravotního turismu.