Příjezd 4. turnusu na lokalitu

Vážení rodiče a přátelé,

účastníci 4. turnusu právě připluli na lokalitu. Nová várka trosečníků je připravena!!

Váš tým zdravotního turismu KOVOTOUR PLUS s.r.o.