Květen

Květnové ráno bylo, jak se patří slunečné, a tak jsme se dali hned po snídani do májových her, které jsme si moc užili. Romantické básničky i květinové vzory k jaru patří, a tak nechyběly ani v našich soutěžích. Protože se blíží polovina pobytu, všichni už se dobře známe, proto většinu dne trávíme všichni spolu, bez ohledu na oddíly. Hry, odpočívání i řádění v moři nás tak baví stále víc. Po večeři se šly ti, kteří nemají vody nikdy dost, koupat. Další šli na drobné nákupy do Luky a ti nejmenší brzy spinkat, aby nabrali dost sil na zítřejší odpočinkový červen.