Kategorie 2. turnus

Příjezd 2. turnusu na destinaci

Sláva, nazdar výletu!

2. turunus úspěšně a bez komplikací dorazil na destinaci. Nechť hry započnou!

Váš tým zdravotního turismu KOVOTOUR PLUS s.r.o.

Více...

Fotografie

Vážení rodiče, děti

fotografie z 2. turnusu naleznete na adrese:

http://www.hzcom.cz/ozp2013/

 

Více...

Poslední cesta …

Ráno jsme vstávali dříve než obvykle, abychom si dobalili poslední kousky oblečení a před snídaní si vynesli kufry ven. Po snídani přivezla loď další turnus, takže některé naše oddíly vyrazily do Luky, aby se děti nepomíchaly :). Třetí turnus měl oběd dříve než druhý turnus. My jsme na oběd dorazili tak, jak jsme zvyklí. Polední klid probíhal už venku, kde jsme polehávali a nechávali si slehnout. Čas nám pomalu utíkal, a když se opět vrátila Plava Laguna, zjistili jsme, že je opravdu konec. Rozloučili jsme se s lidmi, kteří tu zůstávají a nalodili se. A víte, co to, milí rodičové, znamená? Že už jedeme za vámi a brzy se uvidíme. Pobyt to byl krásný, ale krátký. Někteří z nás by tu rádi zůstali, ale stejně se už všichni na vás těšíme :).

 

Více...

Zpět do Anglie

Ráno jsme vstali do posledního celého dne na našem pobytu. Po snídani se tedy většina z oddílů vydala k moři. Čtvrtý oddíl vyzval třetí oddíl k zápasu v magicballu. Této hře však naši vedoucí upravili pravidla. Oba týmy se rozestavily do řady proti sobě na volejbalovém hřišti a v týmu si rozdali číslo od 1 do 12. Mezi řadami stál jeden vedoucí a držel tričko. Vykřikl vždy jedno číslo. Tento hráč se pokusil tričko ukořistit a doběhnout s ním za čáru svého týmu. Malé děti byly v zátoce a věnovaly se hlavně lovu mořských potvůrek, plavání na madracích nebo koupání. Po obědě a poledním klidu jsme začali balit. Mladším pomohli starší a ostatní to zvládli bez problémů, takže jsme se všichni stihli ještě vykoupat...

Více...

Do dánského království

Ráno opět začalo pro některé sportovním protažením a rozběháním. Po snídani proběhly výstupní lékařské prohlídky. Po oddílech jsme přicházeli na zdravotku, kde nás lékařský personál prohlédl a zkonstatoval, jak nám ozdravný pobyt prospěl :). Oddíly, které nebyly na prohlídce, využívaly dopolední čas převážně ke koupání. Také proběhl pingpongový turnaj, kterého se zúčastnilo 20 hráčů ze všech oddílů. Vítěz turnaje vyzval k zápasu paní doktorku. Po obědě a poledním klidu se většina oddílů vydala opět k moři. První a pátý oddíl se vydal na špici ostrova, ze kterého přeplavaly na Oslí ostrov. Třetí oddíl natáhl mezi stromy slackline, což je páska, na které se dělají přemety, salta a jiné akrobatické prvky...

Více...

Jedeme do Sali

Dnes nás čekal výlet do Sali., proto jsme ráno na snídani vyrazili rovnou s batůžky. V půl desáté jsme se všichni nalodili na Plava Lagunu a vyrazili jsme. Cesta lodí proběhla v pořádku. V Sali jsme se rozešli po oddílech. Došli jsme si nakoupit laskominy do marketu, někteří se zastavili na pizzu nebo jinou dobrotu a skoro všichni se zastavili na místní zmrzlinu.  Poté se všechny oddíly sešly u cukrárny. Tam jsme se rozdělili na dvě skupiny, jedna šla přes kopec k molu, druhá se vydala okolo pobřeží hledat geocache a dál na stejné místo. Oddíly se rozprostřely podél moře a začala soutěž v hledání nejhezčí mušle. Samozřejmě jsme se parádně vykoupali a vyslunili, protože bylo dnes opravdu krásně (31ᵒC)...

Více...

Italiano Giocare :-)

Před snídaní opět vyrazili někteří na protažení a rozběhání. Po snídani následovala opět pobytová hra. Tentokrát jsme se na naší cestě podívali do Itálie. Dopoledne nás čekaly italské hry. Na čtyřech stanovištích proti sobě soutěžily vždy dva týmy, které se točily tak, aby nesoutěžily stále s jedním a tím samým týmem. Na prvním stanovišti hráli hru Hututututu, kde hráči bránili svá území a na svou stranu získávali protihráče. Na druhém stanovišti proplouvaly týmy na čas skrz obruče stylem delfín. Na třetím stanovišti se dva týmy přetahovaly. Nebyla to však klasická přetahovaná, protože oba týmy se přetahovaly v moři. Na posledním, čtvrtém stanovišti pomáhaly týmy se zavlažováním Říma. Hráči měli k dispozici trubky, pomocí kterých dostávali vodu z moře do připravených nádob...

Více...

Za faraonem do Egypta

Ráno po snídani jsme se sešli na terase a rozdělili do herních týmů. Jeden tým odešel pod zdravotní budovu na soutěž. Ostatní týmy si šly užívat moře a slunce. Soutěžní tým dostal zprávu od Willyho Foga, která byla psána hyeroglify. Abychom zprávu přečetli, zjišťovali jsme, jaký znak je které písmeno. A to tak, že jsme hledali poschovávané papírky s nápovědou. Potom jsme doplňovali písmenka do zprávy, až jsme byli schopni si přečíst, že nás zajala karavana beduínů a musíme se jít večer podepsat k faraonovi do hrobky. Po obědě a poledním klidu jsme se znovu sešli na terase a týmy, které nevyluštily zprávu dopoledne, na to dostaly ještě pár minutek. Potom už si všichni užívali moře, opalování na sluníčku a pořádného koupání...

Více...

Vzhůru do Zadaru

Ráno jsme na snídani vyrazili již se zabalenými batůžky. Po snídani jsme se rovnou vydali na velké molo, kde už stál kapitán Igor se svou lodí. Nastoupili jsme a vypluli směr Zadar. Když jsme připluli na molo v Zadaru, vydali jsme se podívat na mořské varhany, což je světová rarita. U nich jsme udělali celoturnusovou fotku na slunečních hodinách. Poté jsme popošli ke kostelu sv. Donata. Tam jsme po skupinkách vyrazili do víru velkoměsta na nákupy, pizzu, zmrzlinu a jiné radovánky. Nakoupili jsme si spoustu dárků pro sebe i své blízké :). Cestou zpět jsme měli mírné vlnky, ale nikomu se naštěstí neudělalo špatně :). Dobří plavci, pod vedením a dozorem vedoucích, si na závěr mohli skočit z lodi a doplavat zbylý kousek k molu...

Více...

Made in China

Dnes jsme se vydali na cestu do Číny, a proto si každý oddíl musel vyrobit čínské hůlky. Děti si hůlky opracovaly do hladka pomocí smirkového papíru a nabarvily pastelkami a fixami podle své fantazie. Zbytek dopoledne jsme strávili u vody. Protože jsme v Číně, tak jsme oběd jedli svými vyrobenými hůlkami, což nám kupodivu šlo velmi dobře :). Po poledním klidu jsme se rozdělili do soutěžních týmů a prošli devět stanovišť olympiády v Pekingu 2013. Olympijské disciplíny byly v běhu na chůdách, kvíz o Číně, plavecká štafeta, poznávání čínských znaků, čínské pexeso, čínská popelka, kdy jsme se znovu zdokonalovali v používání čínských hůlek, stavba velké čínské zdi, čínská meditace a prolézání mezi pavučinou z hedvábí...

Více...