Přistání na Zemi

Hned z rána jsme věděli, že nás čeká perný den. Vedoucí dohlíželi na to, abychom se pořádně nasnídali. Pro jistotu jsme je poslechli, a udělali jsme dobře. Etapa byla dnes skutečně náročná. Přistání na Zemi se očividně neobejde bez problémů. Museli jsme proniknout rojem asteroidů, průletem branou do klidnější části atmosféry, záchranou posádky z vakua a samotným přistáním.

Rojem asteroidů se myslelo sestřelování členů jednotlivých týmů pomocí míčků. To byla skutečně zrádná část etapy. V rámci „klidných“ bran jsme museli proplavat třemi obručemi. Ve vakuu jsme ztratili nejmenšího a nejvyššího člena posádky. Museli jsme je proto přitáhnout zpátky k sobě, ve vodě pomocí lehátka a lana. Samotným přistáním byla myšlena opičí dráha na terase hotelu. Vše jsme museli zvládnout včetně nemocí, které jsme si odnesli z minulého dne. Na Dugi se tudíž najednou objevily posádky postižené slepotou, němotou, obezitou či amputací některé částí těla.

Naše posádky se s tím popraly opravdu statečně. Své členy podržely a nenechaly je napospas vesmírným nástrahám.

Kromě koupání jsme se na konci dne dozvěděli, kdo vlastně na Zemi dorazil jako první. Byla to planeta Merkur. V těsném závěsu s planetou Jupiter. Třetí skončila planeta Neptun. Všechny týmy ale obdržely odměnu. Následoval příjemný

večer vzpomínání. Pouštěli jsme si fotky z celého turnusu a psali dopísky svým kamarádům na památku. Začali jsme cítit, že přichází čas loužení. Dugi nám bude chybět. Přesto nás čeká ještě jeden den. Ten si hodláme užít naplno!!!