Koupání a zahájení celopobytové hry

Ráno nás probudily sluneční paprsky, a proto jsme se po snídani všichni vydali k moři. Po oddílech jsme se střídali u našich doktorů, kteří nás pořádně prohlédli. Po obědě a odpoledním klidu nám začal foukat vítr. Ani to nás neodradilo od toho, abychom si užívali radovánky u moře. Po večeři nás čekal společný program. Na baskeťáku se objevila skupinka turistů, kteří nám tvrdili, že je tady nuda. Rozhodli jsme se, že je provedeme celým rokem a ukážeme jim, jak parádně se umíme bavit, jaké máme zvyky a tradice a že tu nuda rozhodně není. Poté jsme byli rozděleni do soutěžních týmů. Po rozdělení jsme si užili osobního volna a zakončili tak krásný den.